Godskull Kris

Images:

gw2-godskull-kris-daggergw2-godskull-kris-dagger-3gw2-godskull-kris-dagger-2

Set:

SlotItem NameTrading PostPreview Code
Daggerhttp://db.dulfy.net/item/46043GW2 TP[&AgE4NwAA]

Where to Obtain:

Weaponsmith: 1 Darksteel Dagger Blade + 1 Darksteel Dagger Hilt + 3 Large Skull
Recipe purchased from Nrocroc Chief in Fireheart Rise