Mini Eir Stegalkin

Images:

 

Set:

SlotItem NamePreview Code
MiniMini Eir Stegalkin[&AgGfTgAA]

Where to Obtain:

Minis 3-Pack Set 1 – 300 gems