Mini Svanir

Images:

Mini SvanirMini Svanir Size

Set:

SlotItem NamePreview Code
MiniMini Svanir[&AgHOBQEA]

Where to Obtain:

Gem Store – 700 Gems