Mini Svanir

Images:

Mini SvanirMini Svanir Size

Set:

Slot Item Name Preview Code
Mini Mini Svanir

Where to Obtain:

Gem Store – 700 Gems